Положення про раду
Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»

/Files/images/Емблема.jpg I. Загальні положення
1. 1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 “ Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» створюється рада школи.
Рада школи — це постійнодіючий у період між загальними зборами (конференцією ) орган громадського самоврядування.
Рада школи — це інтегруючий центр організаційної структури внутрішкільного управління.
У своїй діяльності рада керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.
ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності ради загальноосвітнього навчального закладу
Метою діяльності ради є:
· сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;
· об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;
· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом.
Основними завданнями ради є:
· здійснювати демократичне управління школою на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, державного і громадського управління;
· вживати заходи для вдосконалення роботи школи, залучати до розв’язання її проблем батьківську громадськість;
· зміцнювати матеріально – технічну базу, залучати до цього громадськість;
· брати участь у вирішенні оперативних питань роботи школи;
· сприяти впровадженню наукового управління школою і наукової організації праці учасників внутрішкільного управління;
· зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.
Рада школи діє на засадах:
· законності, гласності;
· колегіальності ухвалення рішень;
· добровільності і рівноправності членства.
ІІІ. Структура ради та організація її діяльності
До ради обираються по 10 представників від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її численність визначається загальними зборами ( конференцією ) школи.
Рішення про дострокове припинення роботи школи з будь – яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією ).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох радів на навчальний рік.
Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника ), а також членами ради.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально – виховного процесу.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться до відома педколективу, учнів та батьків.
У разі незгоди адміністрації школи з рішення ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації та профспілкового комітету школи.
Рада школи:
· організовує виконання рішень загальних зборів ( конференції );
· вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням, погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;
· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
· затверджує режим роботи школи;
· сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
· бере участь в атестації медпрацівників;
· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “ За високі досягнення у навчанні “ або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
· затверджує претендентів на присвоєння звання «Гордість школи» кращим випускникам навчального закладу та переможців загальношкільного конкурсу «Обдарованість року»;
· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово – господарської діяльності;
· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
· виступає ініціатором проведення добровільних акцій;
· разом із Піклувальною радою розподіляє і контролює кошти батьківського фонду;
· сприяє педагогічній освіті батьків;
· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
· приймає рішення щодо морального та матеріального заохочення педпрацівників та учнів(оголошення подяки, нагороджування грамотами, виділення стипендій, премій тощо).
Статутом школи можуть визначатись й інші повноваження ради школи, які не суперечать чинному законодавству.


Кiлькiсть переглядiв: 150

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.