П О Л О Ж Е Н Н Я
про піклувальну раду
Комунального закладу
«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23
Луцької міської ради»

/Files/images/Емблема.jpg 1.Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, у ЗОШ №23 за рішенням конференції може створюватись піклувальна рада.

1.2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який сформований з представників Луцької ЗОШ №23, батьків та окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи школи.

1.3. У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність школи і цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх проблем особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у школі;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Луцької ЗОШ №23;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

- сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

- сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- запобігання дитячої бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та школою;

- сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

3. Створення Піклувальної ради та організація її діяльності

3.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради школи.

3.2. Піклувальна рада формується у складі 11-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, школи, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради, вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях, з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири на рік. Засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення піклувальної ради в 7- денний термін доводиться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

4. Права Піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної , навчало-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Луцької ЗОШ №23;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Луцької школи №23;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців);

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.


Кiлькiсть переглядiв: 205

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.