Цільова програма Луцької ЗОШ № 23 «Творча обдарованість» на 2015-2020 р.р.


/Files/images/Емблема.jpg Головна мета програми:концентрація уваги на проблемі роботи з обдарованими дітьми, створення сприятливих умов для їх пошуку, навчання та виховання.


Основні завдання: • досконале вивчення теоретичних основ проблеми;

 • пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

 • створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;

 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;

 • впровадження прогресивних технологій навчання;

 • створення індивідуальних програм роботи з обдарованими дітьми учителями - предметниками;

 • формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

 • надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час науково-дослідницької роботи;

 • виховання національно свідомого громадянина України;

 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;

 • удосконалення роботи психологічної служби.

І. Система пошуку і виявлення обдарованих дітей

1. Робота психологічної служби:

а)створення психологічної програми поетапного виявлення обдарованих дітей та роботи з ними;

б)дослідження взаємовідносин у класі, школі за допомогою методів психології;

в)проведення корекційних занять з учнями;

г)дослідження розумового, емоційного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей;

д)діагностика профорієнтаційного спрямування дітей;

е)тестування класів з метою визначення лідерів, мікро груп.

2.Визначення готовності дітей 6-и років до школи.

3.Створення банку даних «Обдарованість» (дані про обдарованих дітей школи та результати їх діяльності і творчості.

4.Створення банку даних про вчителів, що результативно працюють з обдарованими дітьми.

5.Проведення консультацій для батьків та семінари для вчителів з проблем виявлення здібностей та їх розвитку.

6.Висвітлення роботи з обдарованими дітьми у шкільній газеті «Свіжий вітер», міській пресі «Луцький замок».

7. Розробка методичних рекомендацій та поради:

 • - Батькам щодо розвитку творчих можливостей дитини;
 • - Батькам, які хочуть зробити обдарованою свою дитину;
 • - Вчителям, як навчати обдарованих дітей;
 • - Як розвивати творчість;
 • -Як розвивати творчі можливості учня з початковим рівнем навчальних досягнень.

ІІ. Організація навчальної діяльності обдарованих дітей • Систематизація результатів спостереження та вивчення індивідуальних здібностей дітей школи.

 • Створення в школі ІІІ ступеня профільних класів.

 • Організація на базі школи творчих клубів, студій, майстерень та інших об`єднань різної тематики і направленості.

 • Впровадження диференційованого навчання на уроках і в позаурочний час. Використання творчих завдань для обдарованих дітей.

 • Розроблення та запровадження нових педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання, опрацювання відповідних матеріалів на засіданнях кафедр.

 • Організація роботи спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, предметних гуртків згідно з творчими потребами дітей.

 • Удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів навчання. Кожного семестру визначати кращий клас за рівнем засвоєння програмового матеріалу з предметів.

 • Проведення в школі предметних декад, до участі в яких залучати обдарованих дітей.

 • Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед учнів 5-11 класів, наукових конференцій, семінарів, турнірів.

 • Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіад з базових дисциплін.

ІІІ. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми • Робота наукового товариства учнів «Ерудит».

 • Формування і розвиток науково-дослідницьких вмінь, навичок та творчих здібностей в процесі пошукової діяльності учнів.

 • Проведення конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та рефератів у секціях наукового товариства «Ерудит» в школі. Участь у всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

 • Розширення пошукової сфери роботи школи, широке залучення дітей до цієї роботи.

 • Створення консультативної групи з методики написання та технології оформлення науково-дослідницьких робіт.

 • Створення системи премій та заохочень для обдарованих і талановитих дітей, що досягли високих результатів.

 • Налагодження зв`язку з іншими школами, гімназіями області та вищими навчальними закладами.

IV. Організація виховної роботи з обдарованими дітьми • Формування національної самосвідомості учнів.

 • Формування духовної культури, зумовленої традиціями рідного краю.

 • Розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань.

 • Розвиток високого рівня мовленнєвої культури.

 • Опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основи виховання обдарованої особистості.

 • Орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учнів.

 • Створення предметних гуртків для задоволення пізнавальних потреб учнів.

 • Створення гуртків декоративно-прикладного мистецтва, ліплення, танцювального, хорового, вокального, вокально-інструментального. Залучення до їх керівництва професіоналів.

 • Проведення виставок учнівських робіт. Залучення до роботи з обдарованими дітьми науковців, художників, письменників.

 • удосконалення структури самоврядування через активізацію роботи учнівського парламенту.

 • Сприяння надання учням – членам наукового товариства «Ерудит» для користування бібліотечний фонд, комп’ютерну техніку школи.

 • Організація лекторію, аналітичних читань для обдарованої учнівської молоді з актуальних напрямків наукових досліджень.

 • Забезпечення проведення наукових учнівських конференцій та читань.

V.Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми

1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки роботи з ними.

2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми учителями - предметниками та класними керівниками.

3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, психологом школи.

4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях методичних об`єднань.

5. Створення премій і заохочень для вчителів, які систематично і результативно працюють з обдарованими дітьми.

VI. Стимулювання роботи з обдарованою молоддю та соціальна підтримка обдарованої молоді • Організація відпочинку в оздоровчих таборах обдарованих учнів – переможців конкурсів науково-дослідницьких робіт.

 • Забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи з обдарованими учнями щодо продовження їх навчання та праці.


Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.


Кiлькiсть переглядiв: 377

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.