/Files/images/Емблема.jpg

План виконання науково-дослідницької роботи у 2019-2020 н.р.

№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
І. Організаційні заходи
1. Зарахування учнів до складу слухачів МАН та в члени наукового товариства «Креатив» Вересень Омельчук Т.В.
2. Ознайомлення з редагованою тематикою науково-дослідницьких робіт учнів, педагогів школи школи. Вересень Омельчук Т.В.
3. Поновлення банку даних науковців школи, банку даних «Обдарованість» Жовтень Омельчук Т.В., голови М/О
4. Складання планів згідно програм МОН для роботи з юними науковцями Вересень-жовтень Керівники наукових робіт, керівники секцій
5. Розробити орієнтовну тематику рефератів, науково-дослідницьких робіт для учнів 7 класів Жовтень-листопад Керівники наукових робіт
6. Підготовка до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів наукового товариства МАН. Листопад – грудень Керівники секцій
7. Засідання Ради наукового товариства 1. Ознайомлення з Положенням про захист науково-дослідницьких робіт учнів школи. 2. Про підготовку до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Листопад Омельчук Т.В., члени ради ШНТ «Креатив»
8. Проведення загальношкільного конкурсу дослідницьких робіт учнів 7-х класів Грудень Омельчук Т.В.
9. Участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт Грудень Керівники секцій
10. Засідання Ради наукового товариства 1. Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 2. Про підготовку до ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Січень Омельчук Т.В.
11. Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт Лютий Керівники секцій
12. Засідання Ради наукового товариства 1.Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 2.Про підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Березень Омельчук Т.В.
13. Підбиття підсумків роботи наукового товариства школи, видання наказу Травень-червень Омельчук Т.В.
ІІ. Організаційно-педагогічні заходи
1. Пошук науково-дослідницьких тем і учнів, які забезпечать їх реалізацію. Квітень-травень Керівники секцій
2. Визначення строків подачі науково-дослідницьких робіт членами наукового товариства для загального ознайомлення. Травень Омельчук Т.В.
3. Індивідуальна робота над науково дослідницькими роботами. вересень-лютий Керівники секцій
4. Практикум «Оформлення підсумків наукового дослідження, захист, критерії оцінювання» Грудень Керівники секцій
5. Контроль за роботою вчителів і учнів по написанню роботи. Вересень -травень Омельчук Т.В.
6. Завдання на літні канікули. Травень Керівники секцій

Тематика засідань Ради наукового товариства «Креатив» у 2019-2020 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання
1. Розробка і затвердження плану роботи наукового товариства на навчальний рік. Обговорення кількісного та якісного складу учасників секцій та результатів психолого-педагогічної діагностики учнів 7-8-9 класів, які тільки стали членами наукового товариства. Вересень-жовтень
2. Остаточне затвердження тематики учнівських наукових досліджень та дати проведення внутрішньої (у межах школи) наукової конференції. Підготовка до проведення шкільної наукової конференції, аналіз готовності класів та секцій наукового товариства до неї. Листопад
3. Проведення першого етапу моніторингового аналізу якості науково-дослідницької діяльності членів наукового товариства. Проведення наукової конференції, підбиття підсумків та підготовка до участі у міській. Надання інформації до Наказу щодо участі школярів у міських наукових конференціях (конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт). Грудень
4. Аналіз результативності участі та напрацювання напрямків (заходів) щодо підвищення рівня науково-дослідницької роботи учнів школи. Січень Лютий
5. Звіти про роботу певного дослідницького напрямку (вчитель-куратор, відповідальні за науково-дослідницьку роботу у класах). Розробка та обговорення тематики нових наукових досліджень напрямку на наступний рік. Знайомство з новими методичними рекомендаціями щодо організації та ведення науково-дослідницької діяльності. Організація консультацій науковців вищих навчальних закладів. Березень- квітень
6. Обговорення результатів участі членів наукового товариства у наукових конференціях та творчих конкурсах. Заохочення найкращих. Надання матеріалів до Наказу директора. Аналіз результативності роботи наукового товариства за навчальний рік та планування подальшої діяльності. Травень

План роботи з обдарованими дітьми у 2019-2020 н.р.

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Співбесіда з класними керівниками, батьками учнів 5-11 класів щодо виявлення здібних та обдарованих учнів. Вересень-жовтень Психолог Соц.педагог Кубай Аліна Олександрівна
2 Провести організаційну роботу щодо участі учнів у МАН та УНТ «Креатив» Вересень Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
3 Забезпечення патронажу психологічної служби над обдарованих дітей. Продовж року Психолог школи
4 Діагностика обдарованості учнів 5-х класів Вересень Психолог школи
5 Поновити банк даних «Обдарованість» До 20.09.2018 р. Голови м/о Соц.педагог Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
6 Організувати роботу предметних гуртків та гуртків за інтересами. Вересень Заступник директора з виховної роботи Смалюк Р.А..
7 Ознайомити батьків на загально шкільних зборах з системою роботи з обдарованими дітьми Вересень Омельчук Т.В. Класні керівники
8 Залучати здібних і обдарованих дітей до участі в предметних олімпіадах. Вересень-листопад Учителі-предметники
9 Надати допомогу в організації роботи учнів – членів наукового товариства «Креатив», у міських бібліотеках, архіві, статистичному управлінні та інших установах. Продовж року Керівники секцій.
10 Провести круглий стіл для учнів, які пишуть науково-дослідницькі роботи – «Вивчення методичних рекомендацій написання науково-дослідницьких робіт» Листопад Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
11 Індивідуальні бесіди з керівниками наукових робіт щодо оформлення учнівських наукових робіт, ознайомити з «Положенням про конкурс–захист науково - дослідницьких робіт учнів». Жовтень Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
12 Провести конкурс-захист творчих та науково-дослідницьких робіт у школі. Розширене засідання НШТ з залученням учнів 7-х класів. Листопад Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В. Керівники наукових робіт
13 Провести психолого-педагогічні семінари для керівників секцій наукового товариства «Креатив» Жовтень Березень Психолог школи
14 Тренінгові заняття з учнями ШНТ Листопад Лютий Психолог школи
15 Діагностика розумового розвитку учнів 7-х класів 8-х класів 4-х класів Грудень Січень Лютий Психолог школи
16 Провести тематичний тиждень учнівського накового товариства «Креатив». Лютий Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
17 Взяти участь у міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Січень Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В. Керівники наукових робіт
18 Узгодження роботи щодо співпраці з викладачами СНУ, ВІППО, ПУМу для подальшого розвитку творчого потенціалу учнів. Вересень Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
19 Поповнення шкільної бібліотеки, словниковою, довідниковою, методичною літературою. Продовж року Струк Р.А. Бібліотекарі школи
20 Сприяти навчанню та вихованню обдарованих дітей, зростанню їхньої майстерності шляхом участі, змаганнях, конкурсах, турнірах, фестивалях, вступу до ВНЗ. Продовж року Керівники секцій Вчителі-предметники
21 Продовжити роботу ШНТ «Креатив». Залучити учнів до написання наукових та творчих робіт. Продовж року Керівники секцій Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
22 Поповнити куточок порад для учителів та батьків щодо роботи з обдарованими дітьми. Продовж року Психолог школи
23 Продовжувати комплектування бібліотеки популярними і науковими виданнями. Продовж року Струк Р.А. Бібліотекарі школи
24 Організувати підписку періодичних видань. У визначений термін підписки Струк Р.А. Бібліотекарі школи
25 Сприяти залученню спонсорів для підтримки обдарованої учнівської молоді та творчо працюючих педагогів. Продовж року Дирекція Піклувальна рада
26 Залучати учнів до участі у предметних турнірах. Вересень травень Омельчук Т.В. Керівники секцій
27 Виставка літератури «Видавнича діяльність педагогів, учнів». Квітень Заступник директора з навчально-виховної роботи Лукаш Л.Й.
28 Здійснювати диференційований підхід на уроках, використовувати творчі завдання для обдарованих дітей. Продовж року Вчителі-предметники
29 На засіданні предметних м/о розглянути наслідки роботи з обдарованими дітьми. Квітень Керівники м/о Вчителі-предметники
30 Провести аналіз досягнень обдарованих школярів. Травень Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
31 Стан роботи з обдарованими дітьми заслухати на нараді при директору, на загальношкільній учнівській конференції. Жовтень 2018 Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
32 Провести свято вшанування обдарованих дітей «Золоте зерно» Травень Заступник директора з навчально-виховної роботи Омельчук Т.В.
33 Висвітлювати у ЗМІ, сайті школи відомості, про творчі здобутки учнівської молоді, її участі у тематичних засадах. Продовж року Дирекція Педагоги-організатори, Вчителі інформатики

План роботи міської філії шкільного наукового товариства «Креатив» на період 2019-2020 навчального року

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Звітно-виборча конференція Вересень Омельчук Т.В., заступник директора за навчально-виховної роботи
2. Організація роботи в секціях, групах наукового товариства Вересень Омельчук Т.В., заступник директора за навчально-виховної роботи
3. Психологічний супровід обдарованих школярів (психодіагностика, консультації, тренінги) Продовж року психолог
4. Науково-методичне забезпечення діяльності наукового товариства. Продовж року Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної школи, керівники секцій
5. Проведення індивідуальних занять з обдарованими учнями Продовж року Вчителі-предметики
6. Вивчення науково-пізнавальних інтересів учнів та визначення завдань їх подальшого розвитку (5ті класи) Вересень практичний психолог
7. Обговорення, обґрунтування і затвердження тем та анотацій учнівських наукових досліджень Вересень-жовтень Керівники секцій
8. Оформлення списків членів ШНТ за секціями Вересень Керівники секцій
9. Проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів 7-х класів Листопад Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі - предменики
10. Залучення до роботи секцій МАНу учнів школи Вересень Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі - предменики
11. Консультації для вчителів- предметників, керівників учнівських наукових робіт за напрямками Продовж року Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
12. Науково-практична конференція ШНТ із захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів 8-11 класів Грудень Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
13. Участь у міських турнірах юних біологів, економістів, географів, фізиків, журналістів, винахідників та раціоналізаторів Вересень-жовтень Керівники секцій
14. Психологічна підготовка до турнірів, конкурсу-захисту членів наукового товариства Продовж року психолог школи
15. Участь в інтерактивних конкурсах «Левеня»,«Колосок», «Геліантус», грі «Пазл» Лютий Листопад Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
16. Участь у Всеукраїнському конкурсі з математики «Кенгуру», інформатики «Бобер», історії «Лелека», народознавства «Соняшник» Березень Квітень Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
17 Організація участі у предметних та творчих конкурсах. Продовж року Голови М/О
18 Участь учнів школи у Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика Листопад Омельчук Т.В. Бабула Л.М.
19 Участь учнів школи у Всеукраїнському конкурсі ім.. Т.Г. Шевченка Листопад Омельчук Т.В. Бабула Л.М.
20. Організація та проведення тижня ШНТ «Креатив» Лютий Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники секцій
21. Підсумкова конференція ШНТ «Креатив». Лютий Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
22. Організація та проведення предметних олімпіад шкільного рівня, підготовка до участі у ІІ та ІІІ етапах Жовтень Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники секцій
23. Організація свята відзначення призерів конкурсів-захист, турнірів, олімпіад «Золоте зерно» Травень Омельчук Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 342

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.