/Files/images/jittya_shkoli/shk_respublka/прапор_шк_республіки.jpg Учнівське самоврядування ЗОШ № 23 спрямовує свою роботу на створення для самореалізації особистості відповідно до її здібностей і власних інтересів, вільного формування нею світоглядної позиції, забезпечення формування національної свідомості особистості, яка любить свій народ, родини, ближніх, Батьківщину, відновлення її історичної пам’яті. Громадянина, який свідомо береже і примножує муніципальне майно, творить своє життя у гармонії з природою.
Учнівське самоврядування – це педагогічно доцільний спосіб організації учнівського колективу. Він забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до свідомої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
Діяльність учнівського має скеровуватись на підвищення якості навчання та виховання, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог Режиму роботи школи, організації позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи та творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

Основними пріоритетами у роботі учнівського самоврядування є:
Демократизація та гуманізація виховного процесу;
Зв’язок виховання з реальним життям;
Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;
Єдність вимог і повага до особистості;
Послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;
Відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
Свідомість, самодіяльність, самореалізація та активність учнів.

Мета:
Надавати можливість самостійно організовувати шкільне життя, зробити покласне життя цікавим, а навчання – більш ефективним;
Навчити жити за принципами та закономірностями демократії, закріпити на практиці отриманні знання;
Підготувати до майбутнього суспільного громадського життя дієздатного дорослого громадянина;
Створити умови масового прилучення учнів до організації роботи.

Головними завданнями Шкільної республіки:
Якнайширше залучення дітей та підлітків до участі в громадському житті школи;
Захист їхніх прав та допомога у роз’ясненні багатьох проблем шляхом самостійних дій і допомоги компетентних дорослих;
Організація цікавого і змістовного дозвілля дітей та підлітків;
Робота з профілактики правопорушень, наркоманії та інше;
Розвиток творчої ініціативи та активності учнів школи;
Виховання у школярів глибокі і стійкі національно-патріотичні переконання, високий рівень соціальної та правової культури.

Методи, якими керується учнівське самоврядування школи № 23:
§ Методи регулювання;
§ Методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);
§ Методи самостійного прийняття рішень.

Учнівське самоврядування в школі має велике значення. Шкільна Республіка школи № 23 набуває досвіду самоорганізації та співпраці з вчителями, а також з батьками, формує активну життєву позицію та світогляд. Розвиває терпимість до різноманітних ідей і точок зору, вміння слухати і чути, дивитись і бачити, спостерігати і аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки, формує почуття відповідальності.
До складу Шкільної республіки входять учні 1-11 класів. Актив школи тісно співпрацює з дитячою організацією «Моноліт», до складу якої входить 274 учні з 5-11 класів. У школі законодавчим та виконавчим органом Шкільної республіки є Президент, заступником – Прем’єр-Міністр, який теж має свого заступника. Керівниками робочих груп за напрямками є Міністри (здоров’я та спорту, шефсько-трудової діяльності, освіти, інформації, дисципліни і порядку, культури) та їх заступники. Представником класу є староста і заступники старости. Найменшою структурною одиницею класного учнівського самоврядування є робочі групи класу (МІГ), які спрямовують свою діяльність за такими напрямками:

Освітній – проводить заходи, направленні на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, індивідуальні консультації, конкурси,вечори, випуск інформаційних бюлетенів тощо); слідкує за успішністю учнів, організовує допомогу у разі потреби учням, які не встигають у навчанні і проводять індивідуальні предметні консультації; надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, конкурсів тощо; перевіряє наявність та ведення учнівських щоденників, Правил для учнів, Державну символіку України інше; співпрацює з шкільною бібліотекою; залучає учнів до гуртків та факультативів.

Дисципліни і порядку – контролює відвідування учнями уроків, носіння шкільної форми та змінного взуття під час навчально-виховного процесу у школі; контролює чергування класних колективів по школі; проводить індивідуальні бесіди з порушниками школи; співпрацює з Міністерством здоров’я та спорту проводить акції щодо запобігання шкідливим звичкам; організовує випуск «Колючок».

Культмасовий – керує проведенням культурно-масових справ, організацію шкільних та класних вечорів, ранків, присвяченим певним святам чи датам; організовує екскурсії, загальношкільні походи у театри та інші заклади культури; організовує виставки, покази творчої самодіяльності учнів школи.

Інформаційний – інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у школі, різними засобами інформації (стінгазети, інформаційні бюлетені, радіогазети та оголошення); відповідає за систематичність шкільної преси.

Трудовий – відповідає за відвідування одиноких людей та ветеранів, закріплених за школою; проводить заходи щодо збереження чистоти школи та пришкільної території – рейди, суботники, закріплення території школи за класами; відповідає за збереження шкільного майна – парт, стільців, шаф тв. Інших меблів; організовує різнопланові акції.

Спортивний – організовує і проводить спортивно-масову роботу, залучає учнів до спортивних секцій; організовує щорічні Дні здоров’я; співпрацює з Міністерством дисципліни і порядку, проводить акції щодо запобігання шкідливим звичкам.

Учнівське самоврядування – реальний шлях демократизації школи. Організація учнівського самоврядування в школі потребує використання особливо довірливого стилю взаємодії, взаєморозуміння, взаємодоступливості, але водночас взаємоактивності і відповідальності – цих основних педагогічних принципів взаємин мі вчителями, учнями та батьками.


СТРУКТУРА ШКІЛЬНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗОШ № 23

/Files/images/uchnyam/shr/СТРУКТУРА ШРЗОШ№ 23.JPG


Кiлькiсть переглядiв: 387

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.